LANMOU OUBYEN PARAZIT EMOSYONÈL?

Jodi a mwen vle louvri on ti lodyans sou zafè relasyon koup. Lè nou nan premye etap relasyon an, kote mesye a ap file ti fi an, yo chèche enspirasyon tout kote, pou yo ka jwenn pawòl pou yo bay ti fanm sila. Nan moman sa gason an tande anpil ti mizik  swa, li liv pwezi, tounen powèt epi a la fen  yo pral gen jan de ti pawòl konsa, ou byen ki preske sanble ak egzanp sa yo m pral mete la. Le pli souvan ou konn tande ti mesaj  tankou: ” Vi m pa gen sans san ou.’’  “cheri ou se tout pou mwen, ” cheri ou se bagay ki pi enpòtan nan lavi mwen”, “M pa konnen ki sa m ta fè san ou”, “San ou lavi m manke moso, san ou mwen pa wè demen, ” Mwen adore w, cheri ou se solèy ki klere lajounen m, e lalin de ‘mon’ lannwit. Eske reyèlman vre jan de deklarasyonm sa yo, se deklaration lanmou yo ye?

Pou plis romantik deklarasyon sa yo ta ka sanble, pou plis yo ta ka fè ti kè w bat bipbip, lè w tande yo, mòd deklarasyon lanmou sa yo se sa rezo sosyal yo, mizik, ti fim ke nap gade vann nou, men c pa sa ki lanmou.  Mwen map rele sa, parazit emosyonèl.

Oubyen  ankò  yon lot ti egzanp, kote de moun ki renmen, moun sa yo preske renmen menm bagay, preske gen menm gou, kote youn renmen wouj, lòt la renmen wouj tou, tout sa youn nan yo renmen, lòt moun nan te gentan renmen l tou, sa pa lanmou.  Sa rele pito on dezòd emosyonèl. Gen yon moun kap fonksyone a 100 pou 100, gen yon lòt kap kale wès emosyonèl, menm ke moun sa yo santi yo anfòm nan relasyon sa, ou gen pou tande moun kap travay a 100 pou 100 fatigue, epi pwoblèm ka vin mete pye.

 

Map kite l la pou nou fè yon ti kòmante sou sa nou panse , na kontinye ak ti dyalòg sa pi douvan.

 

Otè

  • GD

    Gardy Docteur Sikològ klinik, Terapet fanmiy.

Facebook Comments