sample image

 

Kiyès nou ye ?

Sikoloji An Kreyòl (SAK )se yon òganizasyon ki pa gen okenn profi sou mache a, ki la pou ede timoun, jèn, tankou granmoun konn enpòtans sante mantal yo epi chanje mantalite yo sou anpil sijè tabou. Boutofen, nou bay  oryantasyon, fòmasyon ak sipò mantal.

Bi

Fè timoun jèn tankou granmoun kon enpotans sante mantal yo.

Slogan

 Sante mantal mwen avan tout bagay.

Deviz

Ak edikasyon,dedikasyon sante mantal mwen ap djanm.

Bay seminè ak fòmasyon

Nou angaje nou a bay fòmasyon sou anpil sijè, espesyalman nan pati vokasyon, edikasyon, oryantasyon familial

Aplike tès sikolojik

Gen diferan tès sikolojik, SAK nan moman ofri a tout moun posibilite pou yo aplike pou tès vokasyonal, ki enpòtan anpil nan posesis oryantasyon profesyonèl yon moun.

SEM