KIYÈS NOU YE

Sikoloji An Kreyòl (SAK) se yon gwoup jèn ki la pou ede timoun, jèn, tankou granmoun konn enpòtans sante mantal yo epi chanje mantalite yo sou anpil sijè tabou.

BI DEVIZ

Ak edikasyon,dedikasyon sante mantal mwen ap djanm.

Fè timoun jèn tankou granmoun kon enpòtans sante mantal yo.

SLOGAN

Sante mantal mwen avan tout bagay.