Ekri avèk SAK

OU TA RENMEN FÈ PATI DE EKRIVEN NOU YO?

“SAK” AP ENVITE W EKRI AVÈ L

Sikoloji an kreyòl, envite tout moun ki entèrese epi ki gen talan patisipe nan ekri atik pou piblikasyon sou paj la.

TÈM AK KONDISYON 

  • Konn ekri
  • Entèrese ak: Sikoloji, lavi, avansman pèsonèl, edikasyon, fanmi.
  • Jan de Atik: Atik sou sikoloji, Fanmi, lavi, edikasyon, sante, motivasyon ak avansman pèsonèl, amizman, 
  • Avantaj: Fè pati de gwoup ekriven paj la Epi atik ou yo ap gen yon piblik ki laj.
  • Ouvri pou: Etidyan sikoloji, envestigatè, espesyalis, profesyonèl, ekriven, pansè.

Anrejistre tankou yon ekriven

Gwoup ekriven nou yo