Tès vokasyon

Nou gen tès vokasyon ki evalye aspè prefefans pwofesyonèl lakay yon moun. Tès ki ka retire yon moun nan dout pou chwa preferans pwofesyonèl li.

Tès sa pèmèt gide elèv ak granmoun ki pa konnen ekzakteman ki sektè oswa pwofesyon yo ka pran.