ATANSYON W AP TOUFE M

Nan jou sa yo mwen aprann ke se pa tout bagay ki renmen pou w ba yo atansyon, yo pa bezwen ou pran swen yo, yo pa bezwen ou enkyete w pou yo. Yo jis bezwen ou kite yo yon kote kote yo ka pran lè, epi wap admire yo san w pa fè gwo efò pou yo..

M fè eksperyans lan avèk yon ti plant yo fè m kado, ti plant piti ke yo rele “sikilan” yo, plant sa yo delika, yo chak gen yon fason pou w pran swen yo, men mwen m te jis ap eksperimante paske m pa twò konn kisa ki tap bon pou li, m chèche sou nèt la pou m wè kòman poum pran swen l men m pa fouti jwenn enfòmasyon sou li ke sa, ki vin fè m di banm eseye.

Mwen te konn mete l deyò chak jou pou l pran ti solèy, wouze l, apre mwen antre l, m wè ke li gen kèk ti fèy ki tonbe, m vin di ebyen li do pa renmen solèy, m kitel andedan pou yon tan, kote li pa jwenn solèy, li gen plis fèy ki tonbe toujou, aprè pil tan eseye antre l soti l, elatriye, fèy kontinye ap tonbe, ala fen m pa konn kisa poum fè avèl. Li vin rete yon sèl branch ki gen fèy, m deside kitel andedan nan pyès salon mwen san m pa janm okipel ankò, m jis kitel pou l fin mouri nèt paske m wè pa gen espwa pou li ankò. Pase semèn branch fèy la toujou la anyen pa janm rive l, lòt semèn pase li la pou pi rèd, se lè sa m rann mwen kont pi bon fason pou m te renmen pi pye sikilan sete kite l yon kote epi ap admirel san m pa fè gwo efò pou li.

M vin tire leson sa, se pa tout bagay ou ka ba yo lanmou ou chak jou, preyokipe w de yo, dolote yo epi ou menm wap ret tann ke yo grandi ak lanmou w, pou yo ba w lanmou yo menm jan w te fè a, tout pa menm jan.

San w pa rann ou kont lanmou w ka ap toufe yo, atansyon w ka fè w pèdi l, paske li pa renmen sa. Gen bagay ki merite pou w kite yo an repo, pou jis kite yo la epi wap gade yo de lwen, konsa yap grandi, yap fleri.  

M relasyone sa ak moun tou, m vin wè ke gen moun ki konsa tou, yo pa bezwen ou pran swen yo pou yo byen, lanmou yo pa eksprime konsa, yo bezwen ou ba yo espas epi jis konnen yo se pou ou, yap toujou la, epi yap grandi avè w. Konsa wap wè lanmou yo fleri pou ou.

Nou jis bezwen aprann konnen moun ki kote nou yo, anviwonman nou ladan, ak tout lòt bagay nou vle bay lanmou nou avan, pou nou ka bay lanmou sa san ke nou pa blese tèt nou ak moun ki kote nou yo.

Rhode B. Banatte

Facebook Comments