sample image

Sipòte nou

Sipò ou enpòtan anpil li ka pèmèt SAK ranpli misyon li yo ki se pataje konesans ak fòmasyon pou jenerasyon sa ak sa ki pou vini yo.

Tanpri konsidere sipòte SAK nan fason ou ka kapab la.

Tanpri konsidere sipòte SAK nan fason ou ka kapab la.

 

Sipòte SAK ekonomikman li ap pèmèt noou genyen nan fon nou pou nenpòt aktivite kote ke kominite a ka benefisye.

FÈ YON DON

Sipòte SAK ekonomikman li ap pèmèt noou genyen nan fon nou pou nenpòt aktivite kote ke kominite a ka benefisye.
Volontè se pou tout moun. Se pa yon pwoblèm  si ou la avèk nou pou yon jou oubyen kèk èdtan oswa anpil ane.Ou gen anpil opsyon pou chwazi: ou ka sipòte espas ekri nou an, sipòte yon sèvis nou ap bay, nan evènman nou yo, oswa nenpòt sèvis nou ta bezwen yon moun ijan.Konsa tou nou youn ka itil lòt rete soude, ede sa ki pa kapab yo.
Kite enfòmasyon pèsonel ou epi nan kisa ou anvi volontè a.

VOLONTÈ

Volontè se pou tout moun. Se pa yon pwoblèm si ou la avèk nou pou yon jou oubyen kèk èdtan oswa anpil ane.Ou gen anpil opsyon pou chwazi: ou ka sipòte espas ekri nou an, sipòte yon sèvis nou ap bay, nan evènman nou yo, oswa nenpòt sèvis nou ta bezwen yon moun ijan.Konsa tou nou youn ka itil lòt rete soude, ede sa ki pa kapab yo. Kite enfòmasyon pèsonel ou epi nan kisa ou anvi volontè a.
Nou genyen disponib pou vann mayo, kepi, stickers. Lè ou achte yo ou ede nou avanse nan pwojè nou yo.

ACHTE PWODWI NOU YO

Nou genyen disponib pou vann mayo, kepi, stickers. Lè ou achte yo ou ede nou avanse nan pwojè nou yo.

Kòman sipò ou ka ede nou

 

Si ou ap bay kòm yon moun, fondasyon, oswa konpayi ou ap sipòte travay debaz SAK.

Sipò ou ka ede nou kreye konsyans kay anpil moun, fè yo jwenn swen mantal, fòmasyon pèsonèl epi angaje kominote lokal ak mondyal ak sa nou fè.

 

Anrejistre kòm yon sipòtè

Kontakte nou

Pou plis enfòmasyon sou sipò nou mande yo kontakte nou nan sipò@sikolojianktreyol.org