Sipòte nou

Sipòte nou

Sipò ou enpòtan anpil li ka pèmèt SAK ranpli misyon li yo ki se pataje konesans ak fòmasyon pou jenerasyon sa ak sa ki pou vini yo.

Tanpri konsidere sipòte SAK nan fason sa yo:

  • FÈ YON DON
  • VOLONTARYA
  • ACHTE YON PWODWI 

Tanpri konsidere sipòte SAK nan fason sa yo

FÈ YON DON

VOLONTARYA

ACHTE YON PWODWI

Sipòte ekonomikman ap pèmèt nou genyen nan fon nou pou nenpòt aktivite kote ke nenpòt moun ka benefisye.

Sipòte antan ke volontè nan espas ekri nou an, sipòte yon sèvis nou ap bay, nan evènman nou yo, oswa nenpòt sèvis nou ta bezwen yon moun ijan.

Lè ou achte yon pwodwi ou ede nou avanse nan pwojè nou yo.

Poukisa nou bezwen sipò?