Konsiltasyon sikolojik Covid-19

Terapi anliy

Sikoloji An kreyòl pou moman kriz viris la gen sikològ ki ka ede w pandan ou lakay ou, pou ba w premye swen sikolojik , nou ap sèvi avèk zouti ki senp tankou WhatsApp oswa zoom, konsa ou ka gen èd si w ta santi w bezwen pale ak yon pwofesyonèl, epi san danje, san w pa peye anyen.

Pou pran randevou pou yon sesyon premye swen ekri nou pa Whatsapp sou lyen sa https://wa.link/f8mh6n oubyen https://calendly.com/sikolojiankreyol/30min?month=2020-05&date=2020-05-14  pou ou ka wè lè ki disponib yo.

Sesyon yo ap dire ant 15 a 25 minit max. Se pa yon nouvo kalite terapi nou ap bay, men li la pou sèvi kòm yon enstriman pou kominike si w santi w debousole akoz nenpòt sitiyasyon ki ta ka relasyone ak COVID-19 la.

Plis enfòmasyon
Copy of lis (4)