KÒMAN POU W AJI ANFAS DEZOBEYISANS TIMOUN PITI

KÒMAN POU W AJI ANFAS DEZOBEYISANS TIMOUN PITI

ATANSYON W AP TOUFE M

ATANSYON W AP TOUFE M

Nan jou sa yo mwen aprann ke se pa tout bagay ki renmen pou w ba yo atansyon, yo pa bezwen ou pra...
BLOKE MANTALMAN

BLOKE MANTALMAN

An nou pale de bloke mantalmanDaprè eksperyans mwen epi sa mwen tande nan moman m remake anp...