Jeneral

ENFLIYANS ANKADREMAN PARANTAL NAN ZAFE LEKOL TIMOUN
Atik, Edikasyon, Fanmi, Jeneral, Lavi

ENFLIYANS ANKADREMAN PARANTAL NAN ZAFE LEKOL TIMOUN

Depi plizyè deseni, deba sou sa ki gen awè avèk lekòl pran plizyè plas nan desizyon, nan prezan ak avni sosyete nou. Deba sa yo fèt nan tout nivo, tout kote (espas akademik , espas politik sitou nan epas mediatik yo). Kote yo ensiste anpil sou edikasyon kòm sèl grenn pyon sosyete nou an. Deba sa yo ki ap vire tout won sou zafè lekòl, chita sou yon kesyon fondamental. (more…)
VYOLANS KONT YON TIP IDANTITE SEKSYÈL (PREMYE PATI)
Jeneral

VYOLANS KONT YON TIP IDANTITE SEKSYÈL (PREMYE PATI)

Lè nap panse a sa ki rele vyolans lan tankou yon bagay ki ka fèt lakay, nan mitan kat mi ki ta sipoze bay sekirite e menmen la pè avek amoni, bay tèt fe mal, yon mal ke pèsonn paka dekri, sa baw anvi fèmen je, vire tèt ou epi chanje tèm. Men se yon bagay nou paka nye, paske li egziste. Vyolans nan kay se yon bagay ki la, e li pote gwo konsekans a moun ki viktim li an, a moun ki komèt li a, ak fanmi li e menm sosyete a. (more…)
POUKISA ANPIL MOUN PA RIVE KENBE REZOLISYON KOMANSMAN ANE YO?
Atik, Jeneral, Lavi

POUKISA ANPIL MOUN PA RIVE KENBE REZOLISYON KOMANSMAN ANE YO?

Chak ane ki kòmanse se souvan pi bon moman pou anpil moun chanje yon lòt paj nan vi yo. Sa lakoz anpil moun pran rezolisyon pou nouvo ane a. Men poukisa yon pakèt moun pa rive kenbe objektif sa yo ?Nan yon atik syantifik, Ray Williams montre chèchè yo egzamine pousantaj reyisit rezolisyon moun yo konsa: de (2) premye semèn yo sa ap mache byen men nan fevriye moun yo tounen dèyè. Epi lòt desanm, pi fò nan moun sa yo tounen kote yo te tanmen an, pafwa pi dèyè ke kote yo te kòmanse a. Poukisa anpil moun pa rive kenbe rezolisyon sa yo?Èske se fèblès osinon parès ki kouvri yo? Pi devan li di: Daprè chèchè John Norcross ak kòlèg li yo ki te pibliye rezilta yo nan Journal of clinical psychology, anviwon 50% nan popilasyon an pran rezolisyon chak kòmansman ane. Pami sak pi bon yo se ...