sample image

 

OU TA RENMEN FÈ PATI DE EKRIVEN NOU YO?

Sikoloji an kreyòl (SAK), envite tout moun ki entèrese epi ki gen talan patisipe nan ekri atik pou piblikasyon sou paj la.

 

TEM AK KONDISYON 

  • Konn ekri
  • Entèrese ak:sikoloji, lavi, avansman pèsonèl, edikasyon, fanmi.
  • Jan de Atik:Atik sou sikoloji, Fanmi, lavi, edikasyon, sante, motivasyon ak avansman pèsonèl, amizman, 
  • Avantaj:Fè pati de gwoup ekriven paj la ak piblikasyon atik lan.
  • Ouvri pou:Etidyan sikoloji, envestigatè, espesyalis, profesyonèl, ekriven, pansè.

Ranpli fòmilè sa