Author: Rhode Bermine Banatte

ATANSYON W AP TOUFE M
Atik, Edikasyon, Jeneral, Lavi, Siperasyon Pèsonèl

ATANSYON W AP TOUFE M

Nan jou sa yo mwen aprann ke se pa tout bagay ki renmen pou w ba yo atansyon, yo pa bezwen ou pran swen yo, yo pa bezwen ou enkyete w pou yo. Yo jis bezwen ou kite yo yon kote kote yo ka pran lè, epi wap admire yo san w pa fè gwo efò pou yo..M fè eksperyans lan avèk yon ti plant yo fè m kado, ti plant piti ke yo rele "sikilan" yo, plant sa yo delika, yo chak gen yon fason pou w pran swen yo, men mwen m te jis ap eksperimante paske m pa twò konn kisa ki tap bon pou li, m chèche sou nèt la pou m wè kòman poum pran swen l men m pa fouti jwenn enfòmasyon sou li ke sa, ki vin fè m di banm eseye.Mwen te konn mete l deyò chak jou pou l pran ti solèy, wouze l, apre mwen antre l, m wè ke li gen kèk ti fèy ki tonbe, m vin di ebyen li do pa renmen solèy, m kitel andedan pou yon tan, kote...
SA POU NOU KONNEN DE DEPRESYON (CHYEN NWA)
Fanmi, Lavi, Sante

SA POU NOU KONNEN DE DEPRESYON (CHYEN NWA)

Anpil nan nou konn tande pale de depresyon, anpil nan nou nan yon konvèsasyon konn mansyone depresyon, petèt nou byen itilize mo a, petèt nou konn menm arive mal itilize l’ , jodia ann fè yon ti koze poun ka konnen plis de li. Òganizasyon mondyal sante defini depresyon tankou “yon twoub mantal (more…)
YON LANE TOUNEF, NOUVO OPOTINITE
Atik, Jeneral

YON LANE TOUNEF, NOUVO OPOTINITE

Pou anpil moun, yon lane ki chanje pa vle di anyen, se pa yon sipriz. Se tankou yo te sòti nan mwa mas ale nan avril. Nou menm nan SAK (SikolojiAnKreyòl) nou pa panse konsa paske yon lane ki fenk tanmen pote yon pakèt bagay tankou nouvo opòtinite, lòt enèji, e tout moun ka pwofite nan moman Sila a pou mete sou pye nouvo objektif epi kontinye travay sou sa yo tabli deja. (more…)
ENFLIYANS ANKADREMAN PARANTAL NAN ZAFE LEKOL TIMOUN
Atik, Edikasyon, Fanmi, Jeneral, Lavi

ENFLIYANS ANKADREMAN PARANTAL NAN ZAFE LEKOL TIMOUN

Depi plizyè deseni, deba sou sa ki gen awè avèk lekòl pran plizyè plas nan desizyon, nan prezan ak avni sosyete nou. Deba sa yo fèt nan tout nivo, tout kote (espas akademik , espas politik sitou nan epas mediatik yo). Kote yo ensiste anpil sou edikasyon kòm sèl grenn pyon sosyete nou an. Deba sa yo ki ap vire tout won sou zafè lekòl, chita sou yon kesyon fondamental. (more…)
MOUN OU RENMEN AN SOUFRI DEPRESYON?
Fanmi, Lavi, Sante

MOUN OU RENMEN AN SOUFRI DEPRESYON?

Relasyon kote gen yon moun deprime yo nèf fwa plis gen chans pou fini nan divòs. Men se pa toujou yon mari oubyen madanm ki deprime; Pafwa li se yon timoun oswa yon lòt manm nan fanmi an. Nan atik sa , sepandan, nou pral konsantre sou yon patnè ki deprime. Pifò moun dakò ke relasyon an ta dwe 50/50. Nou tout konnen ke sa a se yon ideyal. (more…)
8 KARAKTERISTIK MOUN KI IMATI EMOSYONÈLMAN
Atik, Edikasyon, Fanmi, Lavi, Siperasyon Pèsonèl

8 KARAKTERISTIK MOUN KI IMATI EMOSYONÈLMAN

Moun ki imati emosyonèlman fòme pati de yon ti gwoup nan popilasyon an, menmsi yo rive nan granmoun,yo toujou rete ak menm kondwit ki melanje, yo aji san reflechi,yo pa bay lòt moun regle anyen pou yo. Karakteristik sa yo se pwòp a jan timoun panse akoz ke yo manke devlope sistèm nève yo, yo pako ka panse a gwo mo tankou ‘’ kominote’’ oubyen ‘’avni’’. (more…)
DEPRESYON APRÈ AKOUCHMAN
Atik, Edikasyon, Sante

DEPRESYON APRÈ AKOUCHMAN

Nou te pale nou de kisa ki depresyon an deja ki vin fè avèk tit sa nou ka wè plizoumwen de kisa nou anvi pale lè nou di depresyon aprè akouchman. Depresyon aprè akouchman petèt nou pa twò pote atansyon a li, men se yon bagay ki pase souvan lakay yon fanm lè li fin akouche. Gen moun ki konn menm arive a pèdi bon sans yo menm aprè yon akouchman men gen trètman pou li, se sak fè li bon poun konnen siy yo e prete atansyon a yo. (more…)
“FÈ LEFOU POUW PA PEYE DWA” ( TWOUB MANTAL)
Atik, Edikasyon, Sante

“FÈ LEFOU POUW PA PEYE DWA” ( TWOUB MANTAL)

Nan lari Ayiti nou jwenn anpil moun ki sal, yap mache kò touni, pye atè, oubyen ak vye ranyon sou yo, yo lague san fanmi. Nou rele moun sa yo moun fou. Yo konn rakonte istwa sou yo kòman yo fè vin konsa, petèt moun sa te pase pa yon gwo pwoblèm epi yo di tèt li pati. Yo ka di se yon moun ki fèl tou, yon zanmi, yon fanmi, yon moun ki te rayil. (more…)
JWÈT SE JWÈT, KROCHÈT PA LADAN ( BULLYING, ENTIMIDASYON)
Edikasyon, Fanmi, Lavi

JWÈT SE JWÈT, KROCHÈT PA LADAN ( BULLYING, ENTIMIDASYON)

Bullying se yon mo anglè ke yo itilize pou yo ka dekri yon konpòteman de move je, ladan ou wè vye tapaj, pran plezi sou yon lòt, vye pawòl ki blesan, ignore yon mounn, atak fisik e psikolojik, abi, entimidasyon. Zak sa yo ka poze pa yon moun oubyen yon gwoup sou yon moun ki parèt fèb. (more…)